Начало| Търсене| Връзки       

Хелиос Метал Център е водеща компания в областта на производството и търговията със строителни стомани

 
Хелиос Метал Център е водеща компания в областта на производството и търговията със строителни стомани. Основана е през 1990 като Събирателно Дружество „Хелиос – Пловдив – Василев и Сие” и вече повече от 20 години компанията е активен участник на местния и международни пазари. През 2006 г. в следствие на бързите темпове на развитие и стремеж към модернизация, събирателнотото дружество се разделя на две независими компании – едната от които е Хелиос Метал Център. 
 

 

 
В началото 2009 г. Хелиос Метал Център кандидатства по програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” под управлението на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проектът беше оценен с 85.5 точки и дружеството бе одобрено да получи безвъзмездна финансова помощ за повишаване конкурентоспособността - покриване на изисквания по стандарт ISO 9001:2008.

Залагайки на качеството като основен приоритет при изпълнението на поетите обекти, стремежът на фирмата е внедряване на Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2008 - планира и осъществява ефективно дейности за измерване, наблюдение, анализ и подобряване на процесите, необходими за осигуряване на съответствие, на Системата за управление на качеството и на продуктите с определените от клиентите изисквания.